An Unbiased View of תגיש לי

עשרות זוכים במחיר למשתכן זועמים: דירות נוספו לפרויקט ללא ידיעתם

המחשבה שארתור בורמן יכול היה לחיות שנים רבות נוספות כשהוא נתמך כי אף אחד לא האמין בו – היא שנגעה בי.

תענה לי בכנות - כמה יהודים נרצחו באוסטרליה בשנתיים - שלוש האחרונות בשל יהדותם וכמה בישראל?

קליפורניה היא סטייט שיש בו כל דבר שאתה רק יכול לחשוב עליו

בעקבות חשיפת מעריב: דרישה לחקירה נגד שופטת בית המשפט העליון

Nava Semel's novel As well as the Rat Laughed focuses on the survival story of the 5 yr aged Woman who was concealed through Globe War II inside of a darkish pit under the dwelling of Polish peasants who did it for funds. הרומן נבנה מתוך שימוש בפואטיקות משולבות, אשר הצלבתן מאפשרת עמידה על סיפור read more הישרדותה של הילדה, שבמשך שהותה בבור, נאנסה שוב ושוב על-ידי בנם של האיכרים שהעניקו לה מחסה.

אני יודע שהלמ"ס מנסה לסובב כל מיני נתונים, ויש לי מה לענות -

בכל אופן, בוא נגביל את עצמנו לשירשורפלצת אחד בו זמנית, בסדר?

"כוכב 'ביקור התזמורת': "לא רצו אותנו באוסקר - קיבלו אותנו בטוני"

אבל, לאור המגמות הדמוגרפיות בארץ - שיגררו אחריהן שינויים משמעותיים באיך שישראל נראית, עוד בימי חיינו - מי שלא שוקל את האופציות שלו הוא עיוור או בהדחקה.

אם תנסה להרחיב יותר את נקודת המבט - אין חיים ולכן אין מוות.

החלטנו אני ואשתי שנכנס לאוסטרליה , נפעיל את הויזה ונחזר לארץ. 

"הבימה" מפתיעה: "גבעת חלפון אינה עונה" והצגה על הרוצח שמעון קופר

כי קנדה זה לא ממש הבית שלו ולא איכפת לו כל כך  מה קורה שם. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “An Unbiased View of תגיש לי”

Leave a Reply

Gravatar